Forskning på stamceller og kloning av mennesker er regulert i bioteknologiloven. Forskning på stamceller fra embryo var forbudt fram til 2008. Da ble det åpnet for å bruke befrukta egg som var til overs etter assistert befruktning til forskning på bestemte vilkår, for eksempel at forskningen vil lede fram mot behandling for alvorlig sykdom.

Samtidig ble det i loven åpnet for at man kan genteste befrukta egg slik at man kan velge egg som vil gi donorsøsken som kan donere stamceller til en syk bror eller søster Les mer om dette på temasiden om gentesting av embryoer (PGD).

Det har hele tiden vært tillatt å forske på stamceller fra aborterte foster og fra fødte individer. Verken terapeutisk eller reproduktiv kloning av mennesker er lov i Norge.

Se lovteksten på Lovdata.