Her finner du saker fra Bioteknologirådets tidsskrift GENialt fra og med 2000.

I flere av artiklene omtales uttalelser og rapporter. Disse er det lenket til i klammer bak artikkelen.

Vi gjør oppmerksom på om at eldre artikler må leses i lys av hvordan loven var utformet på den tiden artiklene ble skrevet.

 

Debatthefter og rapporter

Eksterne lenker