Regelverk

Genteknologiloven i Norge gjelder framstilling og bruk av organismer der arvestoffet er endret ved genteknologi. Den vil dekke mange av de farene vi i dag kan se med syntetisk biologi. Det vil imidlertid være behov for å se nærmere på om lovverket dekker alle sidene ved syntetisk biologi etter at man ser hvordan dette fagfeltet utvikler seg.

Siden ble opprettet: 15.07.2010. Siden ble oppdatert: 02.09.2010

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter