Genteknologiloven i Norge gjelder framstilling og bruk av organismer der arvestoffet er endret ved genteknologi. Den vil dekke mange av de farene vi i dag kan se med syntetisk biologi. Det vil imidlertid være behov for å se nærmere på om lovverket dekker alle sidene ved syntetisk biologi etter at man ser hvordan dette fagfeltet utvikler seg.