Tidsskriftet GENialt gis ut av Bioteknologirådet, og tar opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. 

GENialt kommer ut fire ganger i året. Du kan abonnere på papirutgaven (gratis) eller lese PDF-versjonen her på nettsiden. Alle som abonnerer på vårt nyhetsbrev med informasjon om våre arrangementer og andre nyheter fra Bioteknologirådet, vil også få tilsendt lenke til siste utgave. Alle småGENialt-artiklene har en egen side her.

2022

GENialt 3-2022

 • Leder: DNA og personvern
 • Norske gendata havner i Kina
 • Sjeldan anonymitet
 • Donorhalvsøsken bør kunne finne hverandre
 • Fra hudceller til bankende hjerte
 • Nytt glimt i døde øyne
 • Nytt øyre med 3D-skrivar
 • Det kom eit skip til Bjørgvin – med bakteriar frå Kirgisistan
 • Golden Rice – historien om en humanitær GMO
 • Kartlegging av menneskets genom komplett
 • SmåGENialt: Lite dyr med stor hemmelighet

Genialt 2 – 2022

Genialt 1 – 2022

2021

Genialt 4 – 2021

Genialt 3 – 2021

Genialt 2 – 2021

Genialt 1 – 2021

2020

Genialt 3 – 2020

Genialt 2 – 2020

Genialt 1 – 2020

2019

GENialt 3-2019 – Digital utgave

GENialt 2-2019 – Digital utgave

GENialt 1-2019 – Digital utgave

2018

GENialt 3-2018 – Digital utgave

GENialt 2-2018 – Digital utgave

GENialt 1-2018 – Digital utgave

2017

GENialt 4-2017 – Digital utgave

GENialt 3-2017 – Digital utgave

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995