Tidsskriftet GENialt

Tidsskriftet GENialt blir gitt ut av Bioteknologirådet, og tar opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. GENialt kjem ut fire gongar i året.

Du kan abonnere på papirutgåva og få denne tilsendt i posten (gratis) eller lese PDF-versjonen her på nettsida. Alle som abonnerer på nyhendebrevet vårt med informasjon om arrangementa våre, nye podkastepisodar og andre nyhende frå Bioteknologirådet, vil og få tilsend lenkje til den nyaste utgåva.

Alle småGENialt-artiklane har ei eiga side her.

2024

2023

2022

2021

2020