Tidsskriftet GENialt gis ut av Bioteknologirådet, og tar opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. 

GENialt kommer ut fire ganger i året. Du kan abonnere på papirutgaven (gratis) eller lese PDF-versjonen her på nettsiden. Alle som abonnerer på vårt nyhetsbrev med informasjon om våre arrangementer og andre nyheter fra Bioteknologirådet, vil også få tilsendt lenke til siste utgave. Artiklene blir også lagt ut enkeltvis her. Alle småGENialt-artiklene har en egen side her.

2022

GENialt 3-2022

 • Leder: DNA og personvern
 • Norske gendata havner i Kina
 • Sjeldan anonymitet
 • Donorhalvsøsken bør kunne finne hverandre
 • Fra hudceller til bankende hjerte
 • Nytt glimt i døde øyne
 • Nytt øyre med 3D-skrivar
 • Det kom eit skip til Bjørgvin – med bakteriar frå Kirgisistan
 • Golden Rice – historien om en humanitær GMO
 • Kartlegging av menneskets genom komplett
 • SmåGENialt: Lite dyr med stor hemmelighet

Genialt 2 – 2022

Genialt 1 – 2022

2021

Genialt 4 – 2021

Genialt 3 – 2021

Genialt 2 – 2021

Genialt 1 – 2021

2020

Genialt 3 – 2020

Genialt 2 – 2020

Genialt 1 – 2020

2019

GENialt 3-2019 – Digital utgave

GENialt 2-2019 – Digital utgave

GENialt 1-2019 – Digital utgave

2018

GENialt 3-2018 – Digital utgave

GENialt 2-2018 – Digital utgave

GENialt 1-2018 – Digital utgave

2017

GENialt 4-2017 – Digital utgave

GENialt 3-2017 – Digital utgave

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995