Tidsskriftet GENialt gis ut av Bioteknologirådet, og tar opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. 

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året. Du kan få tilsendt GENialt i posten (gratis) eller lese PDF-versjonen her på nettsiden. Vil du få bladet tilsendt i posten? Registrer deg her.

2021

Genialt 3 – 2021

Genialt 2 – 2021

Genialt 1 – 2021

2020

Genialt 3 – 2020

Genialt 2 – 2020

Genialt 1 – 2020

2019

GENialt 3-2019 – Digital utgave

GENialt 2-2019 – Digital utgave

GENialt 1-2019 – Digital utgave

2018

GENialt 3-2018 – Digital utgave

GENialt 2-2018 – Digital utgave

GENialt 1-2018 – Digital utgave

2017

GENialt 4-2017 – Digital utgave

GENialt 3-2017 – Digital utgave

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995