GENialt 1-2021

Innhold:

Leiar: Den etiske debatten er viktigare enn nokon gong
30 år med Bioteknologirådet
30 år med saker som har gjort inntrykk
Filmspesial: Bioteknologi, dystopi og domedag
Jakta på ungdomskjelda
Et overskriftsblikk på utviklingen
Fortsatt strid om GMO
Etikk og assistert befruktning – et tilbakeblikk
Genkartet som endret verden – på andre måter enn man tenkte
SmåGENialt: Ny teknologi – vår framtid