GENialt 1-2023

Innhold:

Leder: Hvor går grensen?
For ung til å bli donor – fordi ho er kvinne
Første drap løst med internasjonal DNA-database
Nye DNA-metoder på gamle spor
Kunstig intelligens og bioetikk – et intervju med GPT
Jakten på utdødde genomer
Vil gjere surrogati enklare i Danmark
Naturlig GMO
Genredigering mot vonde hundehofter
Hvordan har den sterile Crispr-laksen det?
Bioteknologirådet usamde med internasjonal stamcelleforskarforeining – vil ikkje fjerne 14-dagersregelen
Ny genredigeringsmetode mot aggressiv kreft
Rottehjerne med hjerneorganoider
SmåGENialt: Genredigering av laks