GENialt 1-2024

Innhald

Leiar: I forskinga sitt fotefar………………………………………………… 3
Verdas første Crispr-terapi godkjent……………………………….. 4
Når nisten tar slutt …………………………………………………………………… 6
Donorunnfangede kan få vite donors identitet………. 8
God og mett – og hanfisk…………………………………………………… 10
Ny æra for genetisk forsking ……………………………………………. 10
Genterapi for døve ører……………………………………………………….. 11
Kunstig livmor som kuvøse………………………………………………… 12
Mindre metanrap med algemat………………………………………… 13
Politiet vurderer nytt DNA-verktøy…………………………………… 16
SmåGENialt: Sporene du ikke ser……………………………………… 18