GENialt 2-2022

Innhald:

Leiar: Genetikk og GMO-etikk
Etterlyser forbud mot testing av barn
Hanefrie rugekyllinger
Ein promille med stor betyding
Klonet ilder skal redde arten
Skal det være en allergivennlig Crispr-katt?
Genterapi i salveform
Ny metode reduserer risiko ved Crispr
Leter etter løsning på aldringsgåten
Skandinaviske toppmøte om bioetikk
SmåGENialt: Hvordan tilpasser fisk seg til klimaendringer?