GENialt 2-2024

Innhald:

Leiar: Bioteknologirådet vil ha ny genteknologilov ……………….. 3
Nytt håp i kampen mot malaria …………………………………………… 4
Virusresistent gris – med genredigering ……………………………….. 6
CAR T-celleterapi mot autoimmune sykdommer …………………… 8
GMO-banan i beredskap ……………………………………………………. 10
Elektrisk ål gir GMO-sjokk …………………………………………………. 10
Klonet ape overlever til voksen alder …………………………………… 11
EU-debatt om genredigerte planter …………………………………….. 12
Domstolsdrama om Golden Rice ………………………………………… 13
DNA-database på randen av konkurs ………………………………….. 14
Spinner edderkoppsilke i mikrobrikke ………………………………… 16
Påskeliljens vikar i kampen mot Alzheimers ………………………… 16
Mitt skip er IKKJE lasta med syfilis …………………………………….. 17
SmåGENialt: Hvorfor har ikke mennesker hale? …………………… 18