GENialt 3-2021

Innhald:

Leiar: Berekraft, matproduksjon og genteknologi
Ròte på røter
GMO eller ikke GMO – ny EU-studie om genredigering
Med naturen som etisk rettesnor
Algeprotein gir lys i mørket
Lungefiskens genetiske løyndomar
Lærdom i gammel dritt
Datatilsynet vil ha klare begrensninger på politiets bruk av DNA
Global DNA-database koples til brudd på menneskerettigheter
Framtidas genetiske fosterdiagnostikk
Vil forske lenger på befruktede egg
SmåGENialt: Hva bestemmer om noen blir verdens beste?