GENialt 3-2022

Innhald:

Leiar: DNA og personvern
Norske gendata havner i Kina
Sjeldan anonymitet
Donorhalvsøsken bør kunne finne hverandre
Fra hudceller til bankende hjerte
Nytt glimt i døde øyne
Nytt øyre med 3D-skrivar
Det kom eit skip til Bjørgvin – med bakteriar frå Kirgisistan
Golden Rice – historien om en humanitær GMO
Kartlegging av menneskets genom komplett
SmåGENialt: Lite dyr med stor hemmelighet