GENialt 4-2021

Innhald:

Leder: Genterapi – nye muligheter og nye utfordringer
Hva er egentlig genterapi?
Nye genterapiar utfordrar prioriteringssystemet
Genterapi og internasjonal etikk
Genterapi mot sigdcelleanemi – kva vil det bety for global helse?
Vil samle splittede familier
Genmodifisert grisenyre produserte urin i hjernedød kvinne
Hvorfor har ikke mennesker hale?
Y-kromosomet avslører sedelighetsforbrytere
Genteknologisk malariavaksine gir nytt håp
Brexit – genredigerte konsekvenser
småGENialt: Hvordan overføres sykdommer fra dyr til mennesker?