Her kan du lese Bioteknologirådets uttalelser. Noen kommer fordi norske myndigheter ber Bioteknologirådet om å vurdere et aktuelt spørsmål. Andre saker tar Bioteknologirådet opp på eget initiativ.

2022

2021

2020

2019

2018

 2017

2016