Her er et arkiv over noen tidligere publikasjoner fra Bioteknologirådet. Det er hovedsaklig snakk om rapporter og notater utarbeidet av sekretariatet, som ikke er plenumsbehandlet av Bioteknologirådet i sin endelige form.

Bærekraft, samfunnsnytte og etikk i vurderingen av genmodifiserte organismer
2006
Kun tilgjengelig på nett. Dokumentert er en revidert utgave av en  rapport fra 1999. 

Temahefte: "Et barn i ditt bilde - Etiske dilemmaer ved livets begynnelse"Et barn i ditt bilde – Etiske dilemmaer ved livets begynnelse
September 2004
Kun tilgjengelig på nett.

 

 

Hefte: Stamceller og kloningStamceller & kloning
September 2004

 

 

Artikkel: «Gene medication or genetic modification? The devil is in the details»
Foss, G.S & Rogne S. (2003) Nature Biotechnology 21(11), 1280-1

Discussion paper: Regulation of DNA vaccines and gene therapy on animals
2003
Engelsk utgave av heftet Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr mars 2003

Diskusjonsnotat om «Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr»
Mars 2003

Rettsmedisinsk bruk av DNA-analyse
2001
Kun tilgjengelig på nett.

Genteknologi og havbruk
1998
Kun tilgjengelig på nett.

Temahefte: Genmat på våre fatGenmat på våre fat. Statens næringsmiddeltilsyn, Forbrukerrådet, Direktoratet for naturforvaltning, Bioteknologinemnda, Statens ernæringsråd.
2001

 

 

Temahefte: Gentesting - nye dilemmaer, nye muligheterGentesting – nye dilemmaer, nye muligheter.
1997
Kun tilgjengelig på papir.
Genteknologi og landbruk.
1996
Kun tilgjengelig på nett.