Regelverk

Lover om bioteknologi

De viktigste lovene som regulerer bruk av moderne bioteknologi i Norge er:

Mer om bioteknologiloven

Mer om genteknologiloven

Andre relevante lover (Lovdata):

I tillegg er Norge bundet av enkelte internasjonale avtaler og konvensjoner.

Siden ble opprettet: 17.08.2010. Siden ble oppdatert: 06.02.2014

© 2018 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter