15.04.2011

Svanemerking av drivstoff – råvarer fra genmodifiserte organismer

Foto: Scandinavian StockPhoto.

Bioteknologinemnda har gitt sine innspill til Miljømerkings høring om revisjon av miljøkrav for svanemerking av drivstoff. Bioteknologinemnda ser at det er en særlig utfordring med svanemerking av varer fra genmodifiserte organismer (GMO) og drivstoff.

Miljømerking foreslår at en tredel av det svanemerkete drivstoffet skal være basert på fornybar råvare, og at genmodifiserte råvarer skal forbys i svanemerket drivstoff.

Sammendrag av nemndas uttalelse

Bioteknologinemnda mener at følgende bør være med i vurderingen av svanemerket drivstoff:

  • Man må lete etter strategier som reduserer transportbehovet og drivstofforbruket i framtida.
  • Eventuelle genmodfiserte råvarer bør oppfylle krava om bærekraft i den norske genteknologiloven.
  • Biodrivstoff fra sprøytemiddeltolerante og insektresistente genmodifiserte planter bør ikke svanemerkes.
  • Biodrivstoff fra råvarer som også kan brukes til matproduksjon, bør ikke svanemerkes.
  • Biodrivstoff fra råvarer som konkurrerer om landareal med matproduksjon, bør ikke svanemerkes.
  • Nye typer genmodifiserte planter tilpasset biodrivstoffproduksjon bør vurderes.
  • Biodrivstoff basert på ny teknologi som produksjon av genmodifiserte alger i lukkete systemer bør ikke utestenges hvis de er produsert på en mer bærekraftig måte enn biodrivstoffet vi har i dag.

Last ned nemndas uttalelse.

Siden ble opprettet: 15.04.2011. Siden ble oppdatert: 15.04.2011

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter