Publisert: 15. april 2011

Foto: Scandinavian StockPhoto.

Bioteknologinemnda har gitt sine innspill til Miljømerkings høring om revisjon av miljøkrav for svanemerking av drivstoff. Bioteknologinemnda ser at det er en særlig utfordring med svanemerking av varer fra genmodifiserte organismer (GMO) og drivstoff.

Miljømerking foreslår at en tredel av det svanemerkete drivstoffet skal være basert på fornybar råvare, og at genmodifiserte råvarer skal forbys i svanemerket drivstoff.

Sammendrag av nemndas uttalelse

Bioteknologinemnda mener at følgende bør være med i vurderingen av svanemerket drivstoff:

  • Man må lete etter strategier som reduserer transportbehovet og drivstofforbruket i framtida.
  • Eventuelle genmodfiserte råvarer bør oppfylle krava om bærekraft i den norske genteknologiloven.
  • Biodrivstoff fra sprøytemiddeltolerante og insektresistente genmodifiserte planter bør ikke svanemerkes.
  • Biodrivstoff fra råvarer som også kan brukes til matproduksjon, bør ikke svanemerkes.
  • Biodrivstoff fra råvarer som konkurrerer om landareal med matproduksjon, bør ikke svanemerkes.
  • Nye typer genmodifiserte planter tilpasset biodrivstoffproduksjon bør vurderes.
  • Biodrivstoff basert på ny teknologi som produksjon av genmodifiserte alger i lukkete systemer bør ikke utestenges hvis de er produsert på en mer bærekraftig måte enn biodrivstoffet vi har i dag.

Last ned nemndas uttalelse.