04.09.2014

Nei til assistert befruktning for enslige

Etter flere grundige diskusjoner går flertallet i Bioteknologirådet inn for at assistert befruktning fortsatt bør begrenses til par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold.

– Et flertall på ni medlemmer av Bioteknologirådet mener tilbudet om assistert befruktning fortsatt bør begrenses til par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold, slik at barna får to foreldre. Barn som fødes av enslige mødre etter assistert befruktning vil være i en mer utsatt posisjon dersom mor blir ute av stand til å ivareta omsorgen, sier Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet. Halvorsen stemte med flertallet.

Et mindretall på seks medlemmer mener at bioteknologiloven bør endres slik at enslige kvinner får tilgang til assistert befruktning på lik linje med par som innfrir dagens lovkriterier. Alle som søker om assistert befruktning må gjennom en medisinsk og psykososial vurdering, hvor også nettverk og familiesituasjon undersøkes, og denne vurderingen skal ivareta rettighetene og interessene til barna som blir født.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Bioteknologirådet evaluere Bioteknologiloven. Bioteknologirådet har diskutert bioteknologilovens krav til samlivsform på sine møter 5.-6. mai, 19. juni og 4. september.

Den fulle uttalelsen fra Bioteknologirådet kan leses her.

Siden ble opprettet: 04.09.2014. Siden ble oppdatert: 25.09.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter