04.09.2014

Nei til assistert befruktning for enslige

Etter flere grundige diskusjoner går flertallet i Bioteknologirådet inn for at assistert befruktning fortsatt bør begrenses til par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold.

– Et flertall på ni medlemmer av Bioteknologirådet mener tilbudet om assistert befruktning fortsatt bør begrenses til par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold, slik at barna får to foreldre. Barn som fødes av enslige mødre etter assistert befruktning vil være i en mer utsatt posisjon dersom mor blir ute av stand til å ivareta omsorgen, sier Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet. Halvorsen stemte med flertallet.

Et mindretall på seks medlemmer mener at bioteknologiloven bør endres slik at enslige kvinner får tilgang til assistert befruktning på lik linje med par som innfrir dagens lovkriterier. Alle som søker om assistert befruktning må gjennom en medisinsk og psykososial vurdering, hvor også nettverk og familiesituasjon undersøkes, og denne vurderingen skal ivareta rettighetene og interessene til barna som blir født.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Bioteknologirådet evaluere Bioteknologiloven. Bioteknologirådet har diskutert bioteknologilovens krav til samlivsform på sine møter 5.-6. mai, 19. juni og 4. september.

Den fulle uttalelsen fra Bioteknologirådet kan leses her.

Siden ble opprettet: 04.09.2014. Siden ble oppdatert: 25.09.2014

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter