15.12.2015

Bioteknologirådet vil tillate mer genterapi

Portrett

Bioteknologiloven bør endres slik at det åpnes for å gi genterapi til flere pasientgrupper, anbefaler Bioteknologirådet i en ny uttalelse.

Bruk av genterapi bør ikke lenger begrenses til behandling eller forebygging av alvorlig sykdom, mener Bioteknologirådet. Genterapi er behandling av sykdom ved å korrigere feil i pasientens gener eller DNA. Bioteknologirådets forslag innebærer å åpne for mer omfattende bruk av genterapi i det norske helsevesenet, men hver enkelt behandling må fortsatt vurderes for risiko, kostnad og nytte før den eventuelt godkjennes og tas i bruk.

I dag tillates bruk av genterapi i Norge kun mot «alvorlig sykdom», men det er uklart hvor grensen for alvorlig sykdom går. De siste årene er det gjort fremskritt i forskningen på bruk av genterapi mot mange ulike sykdommer og tilstander av ulik alvorlighetsgrad, som kreft, immunsvikt, leddgikt, hiv og arvelig blindhet.

– Det har skjedd viktige framskritt innen genterapi de siste årene, slik at metoden er blitt sikrere og mer effektiv. Det trengs riktignok mer forskning før noen form for genterapi mot sykdommer og tilstander som ikke regnes som alvorlige er klar for bruk i Norge. Vi anbefaler likevel å endre lovverket, slik at det norske helsevesenet står klart til å ta slike behandlinger i bruk dersom de kommer, sier Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.

Rådet mener bruken av genterapi fortsatt skal reguleres i bioteknologiloven, ettersom endring av genetisk materiale hos mennesker hører naturlig hjemme under lovens virkeområde.

Les hele uttalelsen om genterapi her.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, tlf: 976 900 76 eller epost: hallvard.kvale[at]bioteknologiradet.no.

Siden ble opprettet: 15.12.2015. Siden ble oppdatert: 15.12.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter