09.02.2016

Bioteknologirådet vil tillate genmodifiserte nellikar

Nelliker

Illustrasjonsfoto: iStock.

Det er ingen vesentlege grunnar til å forby import av genmodifiserte nellikar med endra farge, meiner rådet.

Bioteknologirådet tilrår at det ikkje bør leggjast ned forbod mot import av snittblomster frå dei genmodifiserte nellikane Moonaqua, Moonlite, Moonberry og Moonvelvet. I nellikane er det sett inn gen frå fiol og petunia som gir dei lilla farge.

EU har godkjent søknaden frå selskapet Florigene om å få lov til å importere desse nellikane for sal i blomsterbutikkar. Når ein GMO er godkjend i EU, skal Noreg vurdere om det skal leggjast ned forbod etter genteknologiloven, eller om det skal vere lov å omsetje produkta i Noreg. Bioteknologirådet er ein av høyringsinstansane for slike søknader, og har særleg ansvar for å vurdere om ein GMO bidreg til berekraftig utvikling og er samfunnsnyttig og etisk forsvarleg.

– Etter ei heilskapleg vurdering ser Bioteknologirådet ikkje grunn til at Noreg skal leggje ned forbod mot desse nellikane. Nellikane utgjer ikkje nokon helse- og miljørisiko. Og sjølv om dei ikkje har nokon spesiell samfunnsnytte eller bidreg spesielt til berekraftig utvikling, meiner vi at ein i denne saka ikkje treng å leggje avgjerande vekt på dette, seier leiar i Bioteknologrådet Kristin Halvorsen.

Bioteknologirådet peikar likevel på at eit av produsentlanda, Ecuador, har eit grunnlovsforbod mot produksjon av GMO-ar, og ber styresmaktene undersøkje dette nærmare.

Klikk her for å lese heile fråsegna.

 

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, 976 900 76 eller hk[at]bioteknologiradet.no.

Siden ble opprettet: 09.02.2016. Siden ble oppdatert: 10.02.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter