Publisert: 23. oktober 2019

Tid: Onsdag 30. oktober 2019 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Møtelokalet i Brugata 19, 1. etasje, 0186 Oslo

 

Sakskart:

SAK 41/04/19       Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 42/04/19       Møteprotokoll for rådsmøtet 12. september 2019

SAK 43/04/19       Kontorsted

SAK 44/04/19       Handlingsplan 2019-2021

SAK 45/04/19       Søknad om klinisk utprøving av GMO-legemiddel AGO17

SAK 46/04/19       Innspill til Helsedirektoratets oppdrag om å begrense bruk av donorsæd til
antall familier per donor og ikke antall barn per donor

SAK 47/04/19       Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

 

SAK 48/04/19       Orienteringer

SAK 49/04/19       Eventuelt

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene på 997 971 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.