06.12.2019

Referat fra møte i Bioteknologirådet 30. oktober 2019

Møtested:          Brugata 19

Tidspunkt:          Onsdag 30. oktober 2019  kl. 10.00-16.30

 

Fra rådet møtte:

Ole Frithjof Norheim

Kristin Solum Steinsbekk

Inge Lorange Backer

Geir Sverre Braut (gikk kl. 16.05 under SAK 46)

Kristin Børresen (gikk kl. 15.05 under SAK 46)

Hans-Ivar Hanevik

Arne Holst-Jensen

Trine Hvoslef-Eide (gikk kl. 16.05 under SAK 46)

Bushra Ishaq

Synne Lerhol

Morten Magelssen

Raino Malnes

Anne Ingeborg Myhr

Benedicte Paus

Bente Sandvig (kom kl. 10.50 under SAK 45, gikk kl. 16.00 under SAK 46)Kristin Halvorsen (kom kl. 11.50 under SAK 03, 2. gang)

 

Varamedlemmer

Marianne Klungland Bahus

Cathrine Bjorvatn (gikk kl. 16.05 under SAK 46)

Jakob Elster (gikk kl. 15.15 under SAK 46)

Trygve Brautaset

Ishita Barua

 

 

Observatører:                                                 

Ingen

 

Fra sekretariatet møtte:

Ole Johan Borge

Sigrid Bratlie

Liv Røhnebæk Bjergene

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

Hilde Mellegård

Truls Petersen

Unni Taiet Selmer

 

Møteleder:

Ole Frithjof Norheim

 

Rekkefølge på sakene: 41 ,42 ,43, 45 ,44, 46, 47, 48 og 49

 

SAK 41/04/19             Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

 

SAK 42/04/19             Møteprotokoll for rådsmøtet 12. september 2019

Sakspapir:
•Utkast til møteprotokoll for rådsmøtet 12. september 2019

Vedtak:

Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.

 

SAK 43/04/19             Kontorsted

Saksbehandler: Ole Johan Borge

Sakspapir:

Intet.

Vedtak:

Intet.

 

SAK 44/04/19             Handlingsplan 2019-2021 

Saksbehandlere: Ole Johan Borge

Sakspapir:
•Notat om handlingsplan 2020-2021

Vedtak:

Rådet arbeider videre med handlingsplan for 2019-2021 på neste rådsmøte. 

 

SAK 45/04/19             Søknad om klinisk utprøving av GMO-legemiddel AG017 

Saksbehandlere: Hilde Mellegård

Sakspapirer:

•Brev fra Miljødirektoratet til GMO-høringsinstanser om offentlig høring
•Høringsdokumentet SNIF AG017 (informasjon fra søker) er tilgjengelig på Miljødirektoratet sin nettside https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/GMO/Klinisk-utproving-av-GMO-legemiddel-AG017-20193472/
•Utkast til høringssvar (offentlig høring) for søknad om klinisk utprøving GMO-legemiddel AG017

Vedtak:

Rådet godkjente utkast til høringssvar med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 46/04/19             Innspill til Helsedirektoratets oppdrag om å beregne bruk av donorsæd til antall familier per donor og ikke antall barn per donor 

Saksbehandlere: Elisabeth Gråbøl-Undersrud og Truls Petersen

Sakspapirer:

•Brev av 15.10.2019 fra Helsedirektoratet
•Utkast til uttalelse

Vedtak:
Rådet godkjente utkast til uttalelse med de endringene som fremkom på rådsmøtet.

 

SAK 47/04/19             Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører 

Vedtak:

Intet.

 

SAK 48/04/19             Orienteringer  

Det ble orientert om følgende saker:Det ble orientert om følgende saker:

Genterapi for malignt melanom (V937)

•Brev fra Helsedirektoratet, datert 14.10.2019: Oversender informasjon om ny klinisk utprøving med genterapi for behandling av pasienter med malignt melanom

•Brev til Helsedirektoratet, datert 16.10.2019: Søknad om klinisk utprøving av genterapi for malignt melanom

Genterapi for livmorhalskreft

•Brev fra Helsedirektoratet, datert 15.10.2019: Oversender informasjon om klinisk utprøving av ny genterapi til behandling av pasienter med livmorhalskreft- Brev til Helsedirektoratet, datert 22.10.2019: Søknad om klinisk utprøving av genterapi VB10.16 for livmorhalskreft
•Ny rapport om lover innen human bioteknologi i Norden

Orienteringssaker om GMO fra Miljødirektoratet

Bioteknologirådet fikk 9. oktober i år oversendt fire orienteringssaker fra Miljødirektoratet som omhandler ulike genmodifiserte organismer.

De fire GMO-sakene er:

•Fornyelsessøknad for genmodifisert nellik Moonaqua (import, salg og distribusjon)

•Søknad om genmodifisert nellik Moonvista (import, salg og distribusjon)

•Søknad om genmodifisert mais Bt11 (dyrking)

•Søknad om genmodifisert mais 1507 (dyrking)

 

SAK 49/04/19             Eventuelt 

Vedtak:

Intet.

Siden ble opprettet: 06.12.2019. Siden ble oppdatert: 06.02.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Offentleg utval om genteknologi

18.11.2020

Regjeringa har oppnemnd eit utval som skal greie.. Les mer »

Kronikk – Svangerskapsomsorg, tidlig ultralyd og den nye fosterdiagnostikken: Fem råd fra Bioteknologirådet

18.11.2020

Bioteknologiloven er en av Norges mest kontroversielle lover… Les mer »

BIOTEK 2020 – Hva nå?

17.11.2020

Rådet for legeetikk arrangerer i samarbeid med Bioteknologirådet.. Les mer »

I GENialt: Bidronningens hemmeligheter

21.10.2020

Hva vi putter i oss av mat, er.. Les mer »

I GENialt: Enkel blodprøve – kompliserte spørsmål

18.10.2020

Teknologien rundt analyse av fosterets DNA gir oss.. Les mer »

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 16. oktober

15.10.2020

Tid: Fredag 16. oktober 2020 kl. 09.00-11.30 Sted: Sted: Digitalt,.. Les mer »

I GENialt: Genredigerte bananer – fremtiden for afrikanske bønder?

12.10.2020

Bananene på 1950-tallet smakte annerledes enn de vi.. Les mer »

Nobelpris til Charpentier og Doudna – CRISPR

07.10.2020

Årets Nobelpris i kjemi går til franske Emmanuelle.. Les mer »

I GENialt: Nye pingviner – nye gener

05.10.2020

I Akvariet i Bergen blir det stadig født.. Les mer »

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter