Publisert: 4. mai 2020

Tid:  Onsdag 6. mai kl. 09.00-15.00

Sted: Digitalt møte, Zoom

 

Sakskart:

SAK 16/03/20     Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 17/03/20     Møteprotokoll for rådsmøtet 10. mars 2020

SAK 18/03/20     Oppfølging av Bioteknologirådets uttalelse om eggdonasjon: aldersgrense, kjent donor, dobbel- og embryodonasjon

SAK 19/03/20     Uttalelse om frysing av egg- og eggstokkvev av ikke-medisinske grunner

SAK 20/03/20    Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven (Etikk-veileder)

SAK 21/03/20     Søknad om godkjenning av genterapi Givlaari

SAK 22/03/20     Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 23/03/20     Orienteringer

SAK 24/03/20     Eventuelt

 

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene, tlf 99 79 71 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no