04.05.2020

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 6. mai

Tid:  Onsdag 6. mai kl. 09.00-15.00

Sted: Digitalt møte, Zoom

 

Sakskart:

SAK 16/03/20     Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 17/03/20     Møteprotokoll for rådsmøtet 10. mars 2020

SAK 18/03/20     Oppfølging av Bioteknologirådets uttalelse om eggdonasjon: aldersgrense, kjent donor, dobbel- og embryodonasjon

SAK 19/03/20     Uttalelse om frysing av egg- og eggstokkvev av ikke-medisinske grunner

SAK 20/03/20    Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven (Etikk-veileder)

SAK 21/03/20     Søknad om godkjenning av genterapi Givlaari

SAK 22/03/20     Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 23/03/20     Orienteringer

SAK 24/03/20     Eventuelt

 

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene, tlf 99 79 71 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Siden ble opprettet: 04.05.2020. Siden ble oppdatert: 04.05.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

Ny episode av Biotekpodden

03.08.2020

I den siste utgaven av Biotekpodden snakker Liv.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter