Publisert: 9. juni 2020

Tid:  Onsdag 10. juni kl. 10.00-16.00

Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo

 

Sakskart:

SAK 29/05/20       Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 30/05/20       Møteprotokoll for rådsmøtet 18. mai 2020

SAK 31/05/20       Høringsforslag om endringer i genteknologiloven

SAK 32/05/20       Uttalelse fra Bioteknologirådet om NIPT

SAK 33/05/20       Mediedebatten rundt evaluering av bioteknologiloven våren 2020

SAK 34/05/20       Bioteknologirådet sin rolle i evalueringen av bioteknologiloven

SAK 35/05/20       Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 36/05/20       Orienteringer

SAK 37/05/20       Eventuelt

 

Mediekontakt:

Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene, tlf 99 79 71 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Mette Risa, tlf. 94 01 97 40 eller mette.risa@bioteknologirådet.no