09.06.2020

Sakskart til møte i Bioteknologirådet 10. juni

Tid:  Onsdag 10. juni kl. 10.00-16.00

Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo

 

Sakskart:

SAK 29/05/20       Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 30/05/20       Møteprotokoll for rådsmøtet 18. mai 2020

SAK 31/05/20       Høringsforslag om endringer i genteknologiloven

SAK 32/05/20       Uttalelse fra Bioteknologirådet om NIPT

SAK 33/05/20       Mediedebatten rundt evaluering av bioteknologiloven våren 2020

SAK 34/05/20       Bioteknologirådet sin rolle i evalueringen av bioteknologiloven

SAK 35/05/20       Informasjon fra rådsmedlemmer og observatører

SAK 36/05/20       Orienteringer

SAK 37/05/20       Eventuelt

 

Mediekontakt:

Kommunikasjonssjef Liv Røhnebæk Bjergene, tlf 99 79 71 13 eller liv.bjergene@bioteknologiradet.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Mette Risa, tlf. 94 01 97 40 eller mette.risa@bioteknologirådet.no

Siden ble opprettet: 09.06.2020. Siden ble oppdatert: 09.06.2020

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter