Publisert: 1. mars 2021

Tid: Torsdag 20. mai 2021 kl 09.00–15.00

Sted: Digitalt, Zoom

DagsordenTidsplanSaksnummerSakskart
01/03/210900-0910 Godkjenning av innkalling og dagsorden
02/03/210910-0915 Møteprotokoll for møtet 25.03.2021
03/03/210915-0930 Informasjon fra rådsmedlemmer
04/03/210930-103007/21Høring: Ny barnelov
 1030-1040 Pause
04/03/211040-113007/21Høring: Ny barnelov – fortsettelse
 1130-1200 Lunch, 30 minutter
05/03/211200-123010/21Høring: Endringer i naturmangfoldsloven
06/03/211230-133008/21Mitokondriedonasjon
 1330-1340 Pause
06/03/211340-144008/21Mitokondriedonasjon – fortsettelse
07/03/211440-144511/21Innsendt høring: Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte
08/03/211445-15 Orienteringer fra Sekretariatet