Publisert: 9. september 2021

Tysdag 14. september 2021 kl 10.00 – 17.00

Stad: Radisson BLU Gardermoen

Me bed dei som ikkje kan delta på møtet, om å melda frå til sekretariatet så snart som mogleg, slik at me får ei oppdatert deltakarliste. Også på dette møtet vil Eilev Hegstad, som tek doktorgrad på etiske komitear, observera rådsarbeidet slik rådet har godkjent (sak 6/21).

DagsordenTidsplanSaksnummerSakskart
01/05/211000-1010 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Røysteføre
02/05/211010-1015 Møteprotokoll for rådsmøtet 17.06.2021
03/05/211015-1030 Informasjon frå rådsmedlemmer
04/05/211030-114513/21Høyring: «Dugleiksvurdering assistert befruktning»
 1145-1230 Lunsj
05/05/211230-134514/21Høyring: «Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologilova av GMO-legemiddel JNJ-68284528 til klinisk utprøvning.»
06/05/211345-144508/21Fråsegn: «Mitokondriedonasjon i Norge, biologiske, etiske og juridiske problemstillinger»
 1445-1500 Pause
06/05/211500-161508/21Fråsegn: «Mitokondriedonasjon i Norge, biologiske, etiske og juridiske problemstillinger» – forts.
07/05/211615-1645 Gjennomgang av etikkrapport (EU) og rapport om regulering og oversikt over human genredgering (WHO)
08/05/211645-165003/21Innsendt fråsegn til orientering: «Fremtidens genetiske fosterdiagnostikk»
09/05/211650-1700 Orienteringar frå sekretariatet