Publisert: 22. oktober 2021

Fredag 29. oktober 2021 kl 08.30 – 15.00

Stad: Radisson BLU Royal Hotel Bergen

Me bed dei som ikkje kan delta på møtet, om å melda frå til sekretariatet så snart som mogleg, slik at me får ei oppdatert deltakarliste.

DagsordenTidsplanSaksnummerSakskart
01/06/2108:30 – 08:40 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Røysteføre
02/06/2108:40 – 08:45 Møteprotokoll for rådsmøtet 14.09.2021
03/06/2108:45 – 09:00 Informasjon frå rådsmedlemmer
04/06/2109:00 – 09:3015/21Kort høyring: «Overføring av myndighet etter genteknologilova for klinisk utprøving av GMO-legemiddel»
05/06/2109:30 – 09:4516/21 Klargjering av mandat for administrativ handsaming av søknadar om klinisk utprøving av GMO-legemiddel
06/06/2109:45 – 10:3008/21Mitokondriedonasjon i Noreg, biologiske, etiske og juridiske problemstillingar
10:30 – 10:40 Pause
06/06/2110:40 – 12:00 08/21Mitokondriedonasjon forts.
12:00 – 12:45Lunsj
07/06/2112:45 – 14:00 17/21Oppfølging av operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologilova
08/06/2114:00 – 14:4012/21Korleis ønskjer noverende råd eventuelt å supplere forrige råds utsegn om oppmjuking av nokre GMO-ar i Europa?
09/06/2114:40 – 14:45 14/21Til orientering: Innsend fråsegn: «Søknad om utsetting i forskningsøyemed under genteknologiloven av GMO-legemiddel JNJ-68284528 til klinisk utprøving»
10/06/2114:45 – 14:5013/21Til orientering: Innsend fråsegn: «Dugleiksvurdering ved assistert befruktning»
11/06/2114:50 – 15:00Orienteringar frå sekretariatet