Publisert: 27. juni 2022

Torsdag 12. mai 2022 kl 10:00 – 17:00

Stad: Radisson BLU Gardermoen

Me bed dei som ikkje kan delta på møtet, om å melda frå til sekretariatet så snart som mogleg, slik at me får ei oppdatert deltakarliste.

DagsordenTidsplanSaksnummerSakskart
01/03/2210:00 – 10:05 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Røysteføre
02/03/2210:05 – 10:10 Møteprotokoll for rådsmøtet 24.03.2022
03/03/2210:10 – 10:20 Informasjon frå rådsmedlemmer
04/03/2210:20 – 12:0017/22Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologilova
12:00 – 12:10Pause
05/03/2212:10 – 13:0003/22Personar unnfanga med sæd frå anonym donor (før 2005)
13:00 – 13:45Lunsj
05/03/2213:45 – 14:45 03/22Personar unnfanga med sæd frå anonym donor (før 2005) forts.
06/03/2214:45 – 15:4506/22Innspel til revisjon av strategi for persontilpassa medisin
15:45 – 15:55Pause
07/03/2215:55 – 16:4504/22Trilateralt møte Bioteknologirådet, MER og DER 5-6. mai 2022. Oppsummering/diskusjon/evaluering
08/03/2216:45 – 16:4705/22Til orientering: Innsend innspel til ny folkehelsemelding
09/03/22
16:14 – 16:5013/21Til orientering: Rundskriv frå Helsedirektoratet om dugleiksvurdering ved assistert befruktning
10/03/2216:50 – 17:00Orienteringar frå sekretariatet