Stine
Publisert: 20. juli 2023

Kinesiske forskere har laget syntetiske embryo fra stamceller, og satt dem inn i hunaper. Hos noen av surrogatmødrene fant forskerne tegn til graviditet.

GENialt har tidligere skrevet om menneskeblastoider, strukturer som ligner tidlige menneskeembryo, men er laget fra stamceller i laboratoriet. Slike stamcellebaserte embryomodeller kan gi informasjon om tidlig embryoutvikling og være et mulig alternativ til å forske på befruktede egg. Men både etikk, og mange lands regelverk, hindrer forskere fra å sette blastoider inn i en kvinne for å få svar på om disse embryomodellene kan utvikle seg videre.

Illustrasjonsfoto: iStock

Nå har kinesiske forskere forsøkt – i aper. Forskerne dyrket frem blastoider fra apestamceller og studerte deres utvikling i laboratoriet. Embryomodellene dannet både beskyttende embryomembran og plommesekken, embryoets første «matpakke». Noen av embryoidene dannet også primitivstrek, som markerer starten på dannelsen av vev og organer.

For å finne ut om stamcellebaserte embryomodeller også kan brukes til å studere hvordan embryo utvikler seg videre, ble noen av blastoidene satt inn i åtte apehunner. I tre av surrogatmødrene festet blastoidene seg i livmorslimhinnen og dannet gestasjonssekk, det væskefylte hulrommet omkring embryoet som er første tegn til graviditet synlig på ultralyd. Blodprøver av surrogatmødrene viste at de også produserte hormoner som kjennetegner graviditet. Men svangerskapene varte ikke lenge. Etter 20 dager hadde blastoidene sluttet å utvikle seg inne i surrogatmødrene. Forskerne tror likevel at de ved å studere stamcellebaserte apeembryomodeller kan få mer kunnskap også om menneskelig embryoutvikling, og hvorfor noen svangerskap feiler.

Kilde:
Li. Cell Stem Cell (2023) https://doi.org/gr3t76