09.09.2010

Ønskjer meir dokumentasjon om genmodifisert soya

Bioteknologinemnda etterlyser fleire opplysningar frå produsenten for å kunne vurdere om soyaplanten MON 87701, som tåler skadeinsekt, er berekraftig, samfunnsnyttig og etisk forsvarleg.

Soyaåker. Foto: iStockphoto.

Firmaet Monsanto har for første gong laga ein genmodifisert soyaplante som er motstandsdyktig mot skadeinsekt. Soyaplanten produserer proteinet Cry1Ac, som er ei insektgift. Planten eignar seg best for å dyrke i Sør-Amerika av di det er der ein finn sommarfugllarvane som insektgifta verkar mot.

No har Monsanto søkt om å få godkjent soyaen for import til bruk i mat og fôr i EU og Noreg. Bioteknologinemnda treng fleire opplysningar om kva for følgjer ei godkjenning vil ha for naturmiljøet og landbruket der soyaen skal dyrkast. Dette må til for at nemnda skal kunne vurdere berekraft, etikk og samfunnsnytte. Kan skadeinsekta etter kvart bli motstandsdyktige mot insektgifta i planten, og kan ein få oppblomstring av andre skadeinsekt i åkrane? Nemnda etterlyser òg meir forsking på om insektgifta Cry1Ac kan gi allergi hos menneske og dyr.

Last ned høyringssvaret frå nemnda til Direktoratet for naturforvaltning.

Sjå òg temasida vår om genmodifiserte plantar og mat.

Siden ble opprettet: 09.09.2010. Siden ble oppdatert: 09.09.2010

Relevante temasider

Flere nyheter

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter