09.09.2010

Ønskjer meir dokumentasjon om genmodifisert soya

Bioteknologinemnda etterlyser fleire opplysningar frå produsenten for å kunne vurdere om soyaplanten MON 87701, som tåler skadeinsekt, er berekraftig, samfunnsnyttig og etisk forsvarleg.

Soyaåker. Foto: iStockphoto.

Firmaet Monsanto har for første gong laga ein genmodifisert soyaplante som er motstandsdyktig mot skadeinsekt. Soyaplanten produserer proteinet Cry1Ac, som er ei insektgift. Planten eignar seg best for å dyrke i Sør-Amerika av di det er der ein finn sommarfugllarvane som insektgifta verkar mot.

No har Monsanto søkt om å få godkjent soyaen for import til bruk i mat og fôr i EU og Noreg. Bioteknologinemnda treng fleire opplysningar om kva for følgjer ei godkjenning vil ha for naturmiljøet og landbruket der soyaen skal dyrkast. Dette må til for at nemnda skal kunne vurdere berekraft, etikk og samfunnsnytte. Kan skadeinsekta etter kvart bli motstandsdyktige mot insektgifta i planten, og kan ein få oppblomstring av andre skadeinsekt i åkrane? Nemnda etterlyser òg meir forsking på om insektgifta Cry1Ac kan gi allergi hos menneske og dyr.

Last ned høyringssvaret frå nemnda til Direktoratet for naturforvaltning.

Sjå òg temasida vår om genmodifiserte plantar og mat.

Siden ble opprettet: 09.09.2010. Siden ble oppdatert: 09.09.2010

Relevante temasider

Flere nyheter

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

Tirsdag 15. oktober: Gener, psykisk sykdom personlighetstrekk

07.10.2019

Norske sykehus tester i dag for omtrent 500.. Les mer »

Statsbudsjettet: Fem millioner kroner for å flytte Bioteknologirådet fra Oslo til Bergen

07.10.2019

Å flytte et sekretariat på sju personer fra.. Les mer »

Frokost 13.11: Fra Gregor Mendel til dypsekvensering – om genetikkens historie og jakten på norske genvarianter

07.10.2019

Et foredrag om genetikkens historie og metoder og.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter