09.09.2010

Ønskjer meir dokumentasjon om genmodifisert soya

Bioteknologinemnda etterlyser fleire opplysningar frå produsenten for å kunne vurdere om soyaplanten MON 87701, som tåler skadeinsekt, er berekraftig, samfunnsnyttig og etisk forsvarleg.

Soyaåker. Foto: iStockphoto.

Firmaet Monsanto har for første gong laga ein genmodifisert soyaplante som er motstandsdyktig mot skadeinsekt. Soyaplanten produserer proteinet Cry1Ac, som er ei insektgift. Planten eignar seg best for å dyrke i Sør-Amerika av di det er der ein finn sommarfugllarvane som insektgifta verkar mot.

No har Monsanto søkt om å få godkjent soyaen for import til bruk i mat og fôr i EU og Noreg. Bioteknologinemnda treng fleire opplysningar om kva for følgjer ei godkjenning vil ha for naturmiljøet og landbruket der soyaen skal dyrkast. Dette må til for at nemnda skal kunne vurdere berekraft, etikk og samfunnsnytte. Kan skadeinsekta etter kvart bli motstandsdyktige mot insektgifta i planten, og kan ein få oppblomstring av andre skadeinsekt i åkrane? Nemnda etterlyser òg meir forsking på om insektgifta Cry1Ac kan gi allergi hos menneske og dyr.

Last ned høyringssvaret frå nemnda til Direktoratet for naturforvaltning.

Sjå òg temasida vår om genmodifiserte plantar og mat.

Siden ble opprettet: 09.09.2010. Siden ble oppdatert: 09.09.2010

Relevante temasider

Flere nyheter

Genredigering – hvordan skal vi regulere teknologien bak fremtidens middag?

08.07.2019

  Hvilke muligheter og utfordringer skaper genredigering for.. Les mer »

GENialt – sommerlektyren er sikret!

28.06.2019

Nyt sommeren og siste utgave av GENialt. Les.. Les mer »

Åpent møte: Sekvensering av nyfødte

07.06.2019

Genomsekvensering på friske nyfødte er nå mulig. Hindrer.. Les mer »

Sjå direkte: Trenger vi dyr for å få kjøtt?

06.06.2019

Laboratoriekjøtt, reint kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Trenger vi dyr for å få kjøtt?

16.05.2019

Laboratoriekjøtt, rent kjøtt, dyrefritt kjøtt og kunstig kjøtt… Les mer »

Regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven på høring

15.05.2019

  – Vi foreslår to hovedendringer: Å gjøre.. Les mer »

Frokostmøte 11. juni: Genteknologi og Crispr mot kreft – Hype eller håp?

09.05.2019

Med genteknologier som CRISPR utvikles neste generasjons immunterapier… Les mer »

Workshop for lærere: Nytt digitalt verktøy for ungdomsskolen

08.05.2019

På denne workshopen blir du kjent med det.. Les mer »

Debatt i Tromsø 22.5: Ungdomspolitikere om GMO   

07.05.2019

Hva mener neste generasjons politikere om genredigert mat?.. Les mer »

Bioteknologirådets forslag til ny GMO-regulering er publisert internasjonalt

30.04.2019

I desember i fjor presenterte Bioteknologirådet et forslag.. Les mer »

© 2019 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter