16.10.2015

Apotek ønsker klarere gentestregler

Kjersti Wilhelmsen Garstad fra Boots apotek

– Vi ønsker tydelige føringer for hvilke gentester som kan selges, sier Kjersti Wilhelmsen Garstad, fagsjef i Boots Apotek. Foto: Boots.

Apotekkjeden Boots vurderer å utvide sitt tilbud av gentester, men ønsker tydeligere regelverk. – Vi er en del av helsevesenet, sier fagsjef Kjersti Wilhelmsen Garstad.

Av Truls Petersen i tidsskriftet GENialt

Våren 2014 startet apotekkjeden Boots salg av fire genetiske selvtester. Testene for muskeltype, fedme, blodpropp og laktoseintoleranse kunne kjøpes uten at kunden måtte gå via fastlege eller spesialist.

På grunn av uklarheter rundt regelverket valgte apotekkjeden å trekke testene for risiko for blodpropp og for fedme. I mai i år sendte Helsedirektoratet et brev til norske apotekkjeder, hvor det klargjøres at salg av genetiske selvtester i apotek ikke reguleres av bioteknologiloven. Grunnen er at salget skjer «utenfor helsetjenesten».

 

Ønsker tydelige føringer

Kjersti Wilhelmsen Garstad er fagsjef i Boots og jobber spesielt med apotekets helsetjenester. Hun opplyser at Boots har inntatt en avventende holdning til spørsmålet om gentester, og følger med når bioteknologiloven nå evalueres. Garstad mener myndighetene bør vurdere om noen av reglene i loven også skal gjelde for apotek:

– Apotek spiller en rolle for folks helsetilbud. Vi er en del av helsevesenet. Det er bedre at folk kjøper en kvalitetssikret test hos oss enn en test på internett som man kanskje ikke vet så mye om kvaliteten på. På dette feltet er bioteknologiloven noe foreldet. Loven bør regulere kjøp og salg av genetiske selvtester. Vi ønsker tydelige føringer for hvilke tester som kan selges og hva slags veiledning og oppfølging som bør gis.

 

Åpner for flere typer tester

Garstad opplyser at etterspørselen etter genetiske selvtester ennå ikke er så stor, og mener dette kan skyldes at testene ikke er så godt kjent. Apotekkjeden har heller ikke markedsført gentestene aktivt, blant annet fordi de har avventet avklaringer rundt regelverket.

Garstad utelukker likevel ikke at Boots etter hvert kan komme til å tilby andre typer genetiske selvtester.

– Det kan være aktuelt i fremtiden å tilby flere slike tester. Forutsetningen for oss er at testene er faglig gode, at det er etterspørsel, og at de ikke er kontroversielle.

Også apotekkjeden Vitusapotek fører genetiske selvtester, for laktoseintoleranse og for genetisk anlegg for overvekt. Kjeden opplyser at de ikke har planer om å utvide tilbudet. Norges største apotekkjede, Apotek1, fører ingen gentester i dag, og har heller ingen umiddelbare planer om å selge slike tester.

 

Ikke tester for brystkreft-risiko

Boots har ingen planer om å tilby tester som anslår genetisk risiko for å kunne utvikle alvorlig sykdom senere i livet. Flere amerikanske selvtestfirmaer har tilbudt slike såkalt prediktive tester, blant annet for risiko for brystkreft.

– Vi ønsker ikke å tilby tester som forteller noe om fremtidig, alvorlig sykdom. Det er mer naturlig at slike tester bare tilbys på sykehus. De bør følges opp med grundig veiledning av spesialister, understreker Garstad.

 

– – – – – –

Bioteknologirådets anbefalinger om genetiske selvtester

 

Bioteknologirådet uttalte tidligere i år at bioteknologilovens krav om virksomhetsgodkjenning bør gjelde for alle som rekvirerer eller selger gentester, inkludert apoteker. Les mer i Bioteknologirådets tilrådinger om regulering av genetiske selvtester:

Siden ble opprettet: 16.10.2015. Siden ble oppdatert: 16.10.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

I GENialt: DNA i politietterforskning

21.09.2020

De som har brukt sommeren til å se.. Les mer »

Ukens gjest: Synne Lerhol

16.09.2020

Har du fått med deg den siste utgaven.. Les mer »

Webinar 23.-25. September: DNA in police work: New methods, new challenges?

01.07.2020

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter