16.10.2015

Apotek ønsker klarere gentestregler

Kjersti Wilhelmsen Garstad fra Boots apotek

– Vi ønsker tydelige føringer for hvilke gentester som kan selges, sier Kjersti Wilhelmsen Garstad, fagsjef i Boots Apotek. Foto: Boots.

Apotekkjeden Boots vurderer å utvide sitt tilbud av gentester, men ønsker tydeligere regelverk. – Vi er en del av helsevesenet, sier fagsjef Kjersti Wilhelmsen Garstad.

Av Truls Petersen i tidsskriftet GENialt

Våren 2014 startet apotekkjeden Boots salg av fire genetiske selvtester. Testene for muskeltype, fedme, blodpropp og laktoseintoleranse kunne kjøpes uten at kunden måtte gå via fastlege eller spesialist.

På grunn av uklarheter rundt regelverket valgte apotekkjeden å trekke testene for risiko for blodpropp og for fedme. I mai i år sendte Helsedirektoratet et brev til norske apotekkjeder, hvor det klargjøres at salg av genetiske selvtester i apotek ikke reguleres av bioteknologiloven. Grunnen er at salget skjer «utenfor helsetjenesten».

 

Ønsker tydelige føringer

Kjersti Wilhelmsen Garstad er fagsjef i Boots og jobber spesielt med apotekets helsetjenester. Hun opplyser at Boots har inntatt en avventende holdning til spørsmålet om gentester, og følger med når bioteknologiloven nå evalueres. Garstad mener myndighetene bør vurdere om noen av reglene i loven også skal gjelde for apotek:

– Apotek spiller en rolle for folks helsetilbud. Vi er en del av helsevesenet. Det er bedre at folk kjøper en kvalitetssikret test hos oss enn en test på internett som man kanskje ikke vet så mye om kvaliteten på. På dette feltet er bioteknologiloven noe foreldet. Loven bør regulere kjøp og salg av genetiske selvtester. Vi ønsker tydelige føringer for hvilke tester som kan selges og hva slags veiledning og oppfølging som bør gis.

 

Åpner for flere typer tester

Garstad opplyser at etterspørselen etter genetiske selvtester ennå ikke er så stor, og mener dette kan skyldes at testene ikke er så godt kjent. Apotekkjeden har heller ikke markedsført gentestene aktivt, blant annet fordi de har avventet avklaringer rundt regelverket.

Garstad utelukker likevel ikke at Boots etter hvert kan komme til å tilby andre typer genetiske selvtester.

– Det kan være aktuelt i fremtiden å tilby flere slike tester. Forutsetningen for oss er at testene er faglig gode, at det er etterspørsel, og at de ikke er kontroversielle.

Også apotekkjeden Vitusapotek fører genetiske selvtester, for laktoseintoleranse og for genetisk anlegg for overvekt. Kjeden opplyser at de ikke har planer om å utvide tilbudet. Norges største apotekkjede, Apotek1, fører ingen gentester i dag, og har heller ingen umiddelbare planer om å selge slike tester.

 

Ikke tester for brystkreft-risiko

Boots har ingen planer om å tilby tester som anslår genetisk risiko for å kunne utvikle alvorlig sykdom senere i livet. Flere amerikanske selvtestfirmaer har tilbudt slike såkalt prediktive tester, blant annet for risiko for brystkreft.

– Vi ønsker ikke å tilby tester som forteller noe om fremtidig, alvorlig sykdom. Det er mer naturlig at slike tester bare tilbys på sykehus. De bør følges opp med grundig veiledning av spesialister, understreker Garstad.

 

– – – – – –

Bioteknologirådets anbefalinger om genetiske selvtester

 

Bioteknologirådet uttalte tidligere i år at bioteknologilovens krav om virksomhetsgodkjenning bør gjelde for alle som rekvirerer eller selger gentester, inkludert apoteker. Les mer i Bioteknologirådets tilrådinger om regulering av genetiske selvtester:

Siden ble opprettet: 16.10.2015. Siden ble oppdatert: 16.10.2015

Relevante temasider

Flere nyheter

TV2 setter søkelys på CRISPR, klima og matsikkerhet

14.02.2020

  Hvordan kan bioteknologi bidra til å sikre.. Les mer »

Strømmes onsdag kl. 15.30-18: Bioteknologidagen 2020

11.02.2020

  Her er lenke til strømming fra Bioteknologidagen… Les mer »

Frokostmøte 19. mars: Vil fremtidens laks spise trær?

07.02.2020

Bioteknologi er sentral i det grønne skiftet og.. Les mer »

12. februar: Bioteknologidagen 2020

28.01.2020

Bioteknologien utvikler seg i rekordfart. De første genredigerte.. Les mer »

Les den oppdaterte temasiden vår om gentester

28.01.2020

Gentester var lenge primært forbeholdt helsevesenet for å.. Les mer »

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og genteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter