13.02.2012

Gentesting: Skal foreslå retningslinjer

En arbeidsgruppe forbereder nå et forslag til retningslinjer for bruk av såkalt genomsekvensering i diagnostikk og forskning i Norge. Genomsekvensering er tester som undersøker hele arvestoffet vårt eller de delene som inneholder gener.

Av Grethe S. Foss

Utstyr til å ta blodprøver

Blodprøver er ofte utgangspunktet for gentesting. DNA finnes i alle kroppens celler. Foto: ScanStockPhoto

Bioteknologinemnda rådet i desember 2010 Helse- og omsorgsdepartementet til å lage slike retningslinjer. Nemnda mente at fagmiljøene bør ha en sentral rolle i å utarbeide retningslinjene, og at de bør inneholde blant annet:
• hvilken informasjon det er nødvendig å gi en person før genomsekvensering
• retningslinjer for lagring og overføring av genomdata til andre
• retningslinjer for videre bruk av genomdata i forskning
• retningslinjer for innsyn og tilbakemelding om funn av betydning
Departementet ønsker å vurdere dette først etter evalueringen av bioteknologiloven. Etter planen vil denne legges frem for Stortinget våren 2013. Bioteknologinemnda har derfor tatt initiativ til en arbeidsgruppe som raskt kan lage et utkast til retningslinjer som kan fungere som en veileder for klinikere og forskere.

Arbeidsgruppen ledes av medisinsk genetiker og medlem av Bioteknologinemnda, Torunn Fiskerstrand. I gruppen sitter personer som har arbeidet med problemstillingene i ulike instanser: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Regional forskningsetisk komité for medisin og helsefag, Haukeland universitetssjukehus, NTNU og Bioteknologinemnda. Representanter fra Datatilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet er observatører.

Gruppens arbeid skal ferdigstilles innen utgangen av februar 2012 og sendes da til Helse- og omsorgsdepartementet. Det skal blant annet være et innspill til hvordan bioteknologiloven bør fungere for genetisk forskning. Planen er at et forslag skal sendes ut til interesserte parter for innspill.

Arbeidsgruppens forslag skal også kunne brukes til videre diskusjon innad i institusjonene om hvordan man kan få til en hensiktsmessig bruk av genomsekvensering i tråd med lovverket, til beste for forskningsdeltakere, pasienter og forskere.

Siden ble opprettet: 13.02.2012. Siden ble oppdatert: 19.03.2013

Relevante temasider

Flere nyheter

Oppdatert tidslinje om utviklinga innan bio- og genteknologi

27.01.2020

Korleis har bruken av bio- og tenteknologi utvikla.. Les mer »

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter