– Spørsmålet er ikke om vi får en effektiv vaksine mot aids. Spørsmålet er når, sier Wayne Koff.

Av Nyonga Rugumayo Amundsen i tidsskriftet GENialt nr. 5/2012

Dr. Wayne Koff – direktør for forskning i IAVI. Foto: © International AIDS Vaccine Initiative (IAVI)

Utviklingen av en effektiv aidsvaksine er en av vår tids største vitenskapelige utfordringer. I dette intervjuet forteller dr. Wayne Koff, direktør for forskning i det internasjonale aidsvaksine-initiativet (IAVI), om de siste gjennombruddene på feltet. Samtalen fant sted under den sjuende Globale helse- og vaksinasjonskonferansen (GLOBVAC) som ble holdt i Trondheim 26.27. september i år.

– Hvor langt har forskere kommet i å utvikle en forebyggende aidsvaksine?

– Etter 25 år med forskning er ikke spørsmålet om, men når vi får en effektiv vaksine mot aids. Letingen har vært utfordrende, særlig fordi hiv-viruset er så variabelt. Det er et av det mest variable virus forskere kjenner til. Viruset har evne til å omgå immunresponsen, slik at det å finne de rette antigenene er krevende oppgave.

– Flere gjennombrudd de siste årene har gjort oss optimistiske. Resultatene fra en vaksineutprøvning fra Thailand som ble publisert i 2009 viste oss for første gang at det var mulig å forhindre hivsmitte med vaksiner. Vaksinene ga beskyttelse til rundt 31 prosent av de som ble vaksinert. Det er beskjedent, men forskere over hele verden jobber for å forstå mekanismene bak beskyttelsen, så de kan bygge videre på forsøkene i Thailand. Vi er også oppmuntret av oppdagelsen av sjeldne antistoffer, såkalte broadly neutralizing antibodies (BNabs). Disse antistoffene finnes kun hos noen hiv-positive flere år etter smitte. Laboratoriestudier viser at de nyoppdagede antistoffene forhindrer de fleste hiv-varianter i å binde seg til vertscellen.

– Hvordan kan denne oppdagelsen bidra til vaksineutvikling?

– Disse antistoffene gir ledetråder til spesifikke mål på viruset som forskere kan bruke til å stimulere en sterk antistoffrespons. En slik antistoffrespons vil kunne hindre de fleste hiv-varianter i å infisere mennesker.

– Hvilke andre strategier er mest lovende?

– Antigenene i aidsvaksiner føres ofte inn i kroppen ved hjelp av modifiserte utgaver av relativt harmløse virus som for eksempel adenovirus, som er i slekt med influensavirus. De modifiseres slik at de ikke er i stand til å formere seg i kroppen. IAVI og partnere utvikler slike virusvektorer og tester disse i kombinasjon med lovende vaksinekandidater. IAVI prøver ut nye adjuvanser (hjelpestoffer) og nye teknologier for levering av vaksiner som er i stand til å forbedre kroppens immunrespons på de antigenene som brukes.

– Replikerende virusvektorer, altså virus som fortsatt kan formere seg, er dessuten svært spennende. Man har alltid hatt en idé om at dersom virusvektorene er laget slik at de trygt kan brukes i vaksiner samtidig som de beholder evnen til å formere seg, kan man muligens utløse en kraftig beskyttende immunrespons mot hiv-antigener. IAVI har en slik repliserende vektor i utvikling, men arbeidet er ikke kommet langt nok til klinisk utprøving. Vektoren er interessant fordi den kan tas som nesespray. Den infiserer slimhinnene, der hiv-viruset også etablerer seg. Tanken er at det er fornuftig å forsøke å oppnå immunresponser mot hiv i slike vev for å forhindre smitte.

– Hvorfor er det så viktig å utvikle en vaksine mot aids?

– Statistikken fra FN-organet UNAIDS viser at verden over smittes omkring 7000 mennesker av hiv hver dag. Land i Afrika sør for Sahara er hardest rammet. Takket være en rekke gjennombrudd i hiv-forebyggende tiltak, har mange eksperter tro på at det er mulig å bremse ned denne pandemien. Men vi kan ikke stoppe aidspandemien uten at vi samtidig utvikler trygge og effektive vaksiner mot hiv.

– Vil en vaksine i praksis nå ut også til fattige mennesker?

– IAVI har et sterk engasjement i utviklingen av en trygg og forebyggende aidsvaksine som vil være rimelig og raskt tilgjengelig til de som trenger det mest både. I samarbeidsavtalene med vaksineutviklingspartnerne, er dette kontraktfestet.

FAKTA – Hiv/aids og vaksiner

Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome er en sykdom som systematisk kan ødelegge immunforsvaret. Hiv forårsaker aids. Det finnes ingen kur for hiv/aids, men det finnes medisiner som kan holde virusmengden i sjakk. Dette forlenger livet til hiv-positive personer med mange år.

Hiv (Human Immunodeficiency Virus) er et av de meste genetisk varierende virusene som hittil er oppdaget, og dette skaper store utfordringer for vaksineutvikling.

Vaksiner lærer kroppen å gjenkjenne et bestemt virus eller en bestemt bakterie, slik at immunforsvaret kan stanse viruset eller bakterien før de forårsaker en alvorlig sykdom.

En vaksine inneholder et antigen. Et antigen er et fremmedstoff som kroppens immunforsvar reagerer på. Antigenet i vaksinen kan ligne på deler av bakterien eller viruset man vaksinerer mot, eller det kan være en del av en ødelagt bakterie eller virus.

En vektor er en bakterie eller et virus som brukes til å bringe antigenet i vaksinen inn i kroppens celler. Vektoren kan være en helt annen type bakterie eller virus enn det man vaksinerer mot.

Et antistoff er et protein som produseres av spesielle immunceller, som ledd i kroppens immunforsvar. Antistoffene kan binde seg til antigener (fremmedstoffer). Antistoffene kan for eksempel binde seg til antigener som finnes på skadelige bakterier eller virus, og dermed hindre infeksjoner.

Et adjuvans er et hjelpestoff som tilsettes vaksiner og som stimulerer dannelse av antistoffer.

FAKTA –IAVI

Det internasjonale aidsvaksine-initiativet (IAVI) er en global, ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for å sikre utviklingen av trygge, effektive og forebyggende aidsvaksiner globalt. IAVI er et offentlig-privat partnerskap som arbeider med produktutvikling enten direkte eller gjennom partnerorganisasjoner. IAVI mottar finansiering fra flere lands myndigheter og fra private givere. Norge er et av landene som støtter IAVIs arbeid.

Nyonga Rugumayo Amundsen er rådgiver for Det internasjonale aidsvaksine-initiativet (IAVI) og daglig leder i Global Consultancy.
Referanser:

  1. UNAIDS´ nettsider
  2. IAVIs nettsider
  3. GLOBVACs nettsider
  4. Science 329, 856, 2010
  5. IAVI Insights – May 2012
  6. Dieffenbach, CW, and AS Fauci. 2011. “Thirty years of HIV and AIDS. Future challenges and opportunities”. Annals of Internal Medicine. 2011,154