Publisert: 11. desember 2013

Samtykke til forskning og behandling – forutsetning eller unødvendig hinder?

Bioteknologinemda, Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og forskningsprosjektet Personalized cancer medicine (støttet av Forskningsrådets program Biotek 2021) inviterte til åpent seminar 9. og 10. desember 2013 på Ingeniørenes hus i OsloSe invitasjonen til seminaret.

Første møtedag 9. desember, tema organdonasjon:

Liste med filmklipp fra 9. desember

Andre møtedag 10. desember, tema biobank- og helseregisterforskning

Liste med filmklipp fra 10. desember