Se opptak av vårt åpne møte med kunsteren Heather Dewey-Hagborg i Bergen 17. desember 2013.

Heather Dewey-Hagborg holder foredrag

Bergen 17. desember kl. 18-20, Litteraturhuset
Arrangør: Bioteknologinemnda
Heather Dewey-Hagborg, kunstner
Ragna Aarli, professor i jus, Universitetet i Bergen
Finn Abrahamsen, privatetterforsker
Gunnar Houge, seksjonsoverlege, Senter for medisinsk genetikk, Haukeland Universitetssykehus

Mer om møtet