14.06.2015

Noreg vil vurdere sjølv

Stortinget har samrøystes slått fast at alle genmodifiserte organismar skal vurderast etter genteknologiloven før dei eventuelt blir lov å omsette i Noreg.

Av Audrun Utskarpen i tidsskriftet GENialt

Ingen genmodifisert organisme (GMO) kan importerast før Noreg har avklart om vi skal forby han. Det gjeld òg GMO-ar som er godkjende i EU. Saka var oppe i Stortinget 28. april, og det var Senterpartiet og SV som hadde fremja ho. Bakgrunnen var at klima- og miljøminister Tine Sundtoft hausten 2014 uttalte at det var lov å omsette fleire genmodifiserte plantar i Noreg fordi dei var godkjende i EU og Noreg ikkje hadde lagt ned forbod «innan rimeleg tid», noko som skapte stor debatt.

EØS-avtalen

På grunn av EØS-avtalen er Noreg med i EU sitt godkjenningssystem for GMO-ar. Når EU har godkjent ein GMO, må vi avgjere om vi skal forby eller tillate han i Noreg. Etter EØS-avtalen kan Noreg leggje vekt på andre kriterium enn helse- og miljørisiko når vi vurderer ein GMO. Altså kan vi vurdere om GMO-en bidreg til berekraftig utvikling, og er samfunnsnyttig og etisk forsvarleg, slik det står i genteknologiloven.

Verken genteknologiloven eller EØSavtalen seier noko om kor lang tid Noreg har på seg til å eventuelt forby ein GMO. Før klima- og miljøministeren kom med den nye tolkinga av loven, vart GMO-en rekna som forboden så lenge Noreg heldt på med å vurdere søknaden. No er Sundtoft forplikta til å følgje opp vedtaket i Stortinget.

Foreslår forbod

Senterpartiet og SV foreslo òg å forby maisen NK603, som er genmodifisert til å tole sprøytemiddel med glyfosat, og fekk med seg Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne. Høgre, Framstegspartiet og Venstre ønskte derimot ikkje at Stortinget skulle fatte vedtak om enkelt-GMO-ar, og stemte mot. Forslaget fekk derfor ikkje fleirtal. No blir det regjeringa som skal avgjere om Noreg skal forby maisen NK603. Klima- og miljø- ministeren har lova å få saka fort unna.

Les også: Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge

Siden ble opprettet: 14.06.2015. Siden ble oppdatert: 31.03.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

Sakskart til ekstraordinært møte i Bioteknologirådet 18. mai

15.05.2020

Tid:  Mandag 18. mai kl. 09.00-13.00 Sted: Digitalt møte,.. Les mer »

I GENialt: Ny milepel for CRISPR-teknologien

12.05.2020

For første gang i historien har genredigeringsteknologien CRISPR.. Les mer »

I GENialt: Doktor AI – muligheter og utfordringer

12.05.2020

I fremtidens helsevesen er datamaskiner legens nye kollega… Les mer »

I GENialt: Kan rundormen vise oss veien til sunn aldring?

12.05.2020

Forskere har identifisert proteiner som fremskynder utvikling av.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter