14.06.2015

Noreg vil vurdere sjølv

Stortinget har samrøystes slått fast at alle genmodifiserte organismar skal vurderast etter genteknologiloven før dei eventuelt blir lov å omsette i Noreg.

Av Audrun Utskarpen i tidsskriftet GENialt

Ingen genmodifisert organisme (GMO) kan importerast før Noreg har avklart om vi skal forby han. Det gjeld òg GMO-ar som er godkjende i EU. Saka var oppe i Stortinget 28. april, og det var Senterpartiet og SV som hadde fremja ho. Bakgrunnen var at klima- og miljøminister Tine Sundtoft hausten 2014 uttalte at det var lov å omsette fleire genmodifiserte plantar i Noreg fordi dei var godkjende i EU og Noreg ikkje hadde lagt ned forbod «innan rimeleg tid», noko som skapte stor debatt.

EØS-avtalen

På grunn av EØS-avtalen er Noreg med i EU sitt godkjenningssystem for GMO-ar. Når EU har godkjent ein GMO, må vi avgjere om vi skal forby eller tillate han i Noreg. Etter EØS-avtalen kan Noreg leggje vekt på andre kriterium enn helse- og miljørisiko når vi vurderer ein GMO. Altså kan vi vurdere om GMO-en bidreg til berekraftig utvikling, og er samfunnsnyttig og etisk forsvarleg, slik det står i genteknologiloven.

Verken genteknologiloven eller EØSavtalen seier noko om kor lang tid Noreg har på seg til å eventuelt forby ein GMO. Før klima- og miljøministeren kom med den nye tolkinga av loven, vart GMO-en rekna som forboden så lenge Noreg heldt på med å vurdere søknaden. No er Sundtoft forplikta til å følgje opp vedtaket i Stortinget.

Foreslår forbod

Senterpartiet og SV foreslo òg å forby maisen NK603, som er genmodifisert til å tole sprøytemiddel med glyfosat, og fekk med seg Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti og Miljøpartiet Dei Grøne. Høgre, Framstegspartiet og Venstre ønskte derimot ikkje at Stortinget skulle fatte vedtak om enkelt-GMO-ar, og stemte mot. Forslaget fekk derfor ikkje fleirtal. No blir det regjeringa som skal avgjere om Noreg skal forby maisen NK603. Klima- og miljø- ministeren har lova å få saka fort unna.

Les også: Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge

Siden ble opprettet: 14.06.2015. Siden ble oppdatert: 31.03.2016

Relevante temasider

Flere nyheter

Nytt GENialt!

16.12.2019

I årets siste utgave av GENialt spør vi blant.. Les mer »

Her er regjeringens forslag til endringer i bioteknologiloven

13.12.2019

Fredag 13. desember la regjeringen fram forslag til.. Les mer »

Sjå video: Gentestar av barn på nettet – fritt fram for nysgjerrige foreldre?

11.12.2019

  Tid: 10.12.2019, kl. 9.30-11.30 Stad: Litteraturhuset i.. Les mer »

Gentester av barn på nettet: Fritt fram for nysgjerrige foreldre?

14.11.2019

Det er enkelt å bestille gentester av barn.. Les mer »

Conference in Oslo 23. april: DNA in police work: New methods, new challenges?

13.11.2019

  Pictures taken from the artist Heather Dewey-Hagborg´s.. Les mer »

Se video: Genetikkforedrag med Knut Erik Berge

12.11.2019

Vi strømmer direkte fra foredrag om genetikkens historie.. Les mer »

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

11.11.2019

Etter snart fire år i jobben som direktør.. Les mer »

Kraftig summing rundt genmodifisert mygg i Brasil

21.10.2019

Kan forsøk med genmodifisert mygg for å bekjempe.. Les mer »

Se video: Frokostforedrag om gener, psykisk sykdom og personlighetstrekk

15.10.2019

Her kan du se opptak av Ole Andreassen.. Les mer »

Hold av datoen: Bioteknologidagen 2020

14.10.2019

Hva skjedde på bioteknologifeltet i 2019? Hva vil.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter