11.11.2019

Ole Johan Borge slutter som direktør i Bioteknologirådet

Etter snart fire år i jobben som direktør i Bioteknologirådet ga Ole Johan Borge i dag beskjed om at han slutter. Borge går til Norges forskningsråd, der han skal lede en ny avdeling for helseforskning og innovasjon.

Med dype røtter i Østfold ble det ikke mulig for Borge å bli med på flyttelasset til Bergen. Regjeringen vedtok før sommeren å flytte Bioteknologirådet til Bergen. Innen 1.1.2021 skal derfor et nytt sekretariat være på plass mellom de syv fjell.

– Det er svært vemodig å slutte i en organisasjon der jeg trives så godt og som har et så viktig samfunnsoppdrag. Bioteknologirådet har fortsatt det gode, proaktive arbeidet i min tid og jeg er godt fornøyd med jobben vi har gjort, sier Borge.

Ros fra rådsleder

Borge får gode skussmål også fra rådsleder Ole Frithjof Norheim. Han trekker fram at Borge i sin tid som direktør har bidratt til en betydelig videreutvikling av Bioteknologirådet.

– Under hans ledelse har rådet trukket fram mange ulike bioteknologiske utfordringer og etablert rådet som en tydelig samfunnsaktør på dette viktige feltet. Ole Johan er en fantastisk dyktig leder og vi ønsker ham alt godt i sin nye jobb, sier Norheim.

I gang med flytteprosess til Bergen

Før Borge forlater kontoret 10. januar 2020, har han igangsatt arbeidet med flytteprosess.

– Vi er nå i gang med flyttingen. Før min siste arbeidsdag 10. januar 2020 har jeg som mål å ansette tre nye kolleger i Bergen og få på plass nye kontorlokaler. Arbeidet med å finne ny direktør er også allerede godt i gang, sier Borge.

Helseinnovasjon og forskning

Han går nå videre til Norges forskningsråd, der han skal ha ansvar for helseforskning og helseinnovasjon

– Det blir spennende å lede en avdeling på 20-25 personer med ansvar for Forskningsrådets investeringer på omkring 1,7 milliarder til en rekke spennende helseprosjekter.

Siden ble opprettet: 11.11.2019. Siden ble oppdatert: 27.01.2020

Flere nyheter

Genteknologiloven i endring

26.06.2020

Reglene for GMO-legemidler og en mulighet for å.. Les mer »

Bioteknologiloven – hva ble endret?

25.06.2020

Mange og store endringer ble vedtatt da Stortinget.. Les mer »

Kan granlaksen erstatte soyalaksen? Webinar i to deler

22.06.2020

Hvor viktig er bioteknologi for det grønne skiftet?.. Les mer »

Biotekpodden – en podcast om bioteknologi

30.05.2020

Bioteknologien utvikler seg raskt, noe som skaper nye.. Les mer »

– Norge har fått en ny, modernisert bioteknologilov

26.05.2020

– Bioteknologirådet har evaluert bioteknologiloven og har sett.. Les mer »

I GENialt: Ønskjer du deg eit sjølvlysande juletre?

19.05.2020

Då må du nok smøre deg med tolmod… Les mer »

I GENialt: Cellefabrikker som lager rullebaner, medisiner og mat

19.05.2020

Bakterier og sopp er arbeidere som jobber døgnet.. Les mer »

I GENialt: Hva vet vi om helserisiko for barna etter assistert befruktning?

19.05.2020

Stortinget skal snart vedta endringer i bioteknologiloven. En.. Les mer »

I GENialt: Eggdonasjon og assistert befruktning til enslige – hva står på spill?

19.05.2020

Bioteknologiloven er i endring. Snart skal stortingspolitikerne si.. Les mer »

Hastig behandling av fosterdiagnostikk i Bioteknologirådet

18.05.2020

Frp, AP og SV foreslår i sitt «Bioteknologiforlik.. Les mer »

© 2020 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter