Stine
Publisert: 3. august 2022

Svartfotildervalpen Elizabeth Ann har en unik, og verdifull, egenskap; hun har ingen nære slektninger. Hun er derimot en genetisk kopi av en ilder som har vært død i over 30 år.

I San Diego, sør i California, finnes en helt spesiell dyrehage som rommer både pattedyr, fugler, reptiler og amfibier. Men her finnes ingen dyr som må mates. San Diego Frozen Zoo er en frossen dyrehage, en samling av levende dyreceller fra truede eller utryddede dyrearter som blir tatt vare på for ettertiden. I fryseren som rommer denne spesielle dyrehagen finnes også celler fra Willa, en svartfotilder-hunn, som døde i 1988.

I flere år trodde biologer at svartfotilderen var utryddet, men i 1981 kom familiehunden Shep hjem med en død svartfotilder. Dette satte konserveringsbiologer på sporet av en populasjon med noen få gjenlevende dyr. Syv av dem ble fanget og brukt til å avle frem, og gjeninnføre, svartfotildere. I dag finnes det rundt 500 viltlevende dyr spredt på flere lokaliteter i Nord-Amerika. Men svartfotilderpopulasjonen er sterkt innavlet og utsatt for sykdom.

Nå har forskere tatt i bruk kloning for å hjelpe arten med nye, men «gamle», gener. Forskerne hentet en cellekjerne med DNA-et fra nedfryste Willa og overførte den til et kjerneløst befruktet egg fra en tam-ilder. Egget ble satt inn en tam-ilderhunn, og den 10. desember 2020 ble Elizabeth Ann født.

Håpet er at hun kan bli mor til nye ildervalper og bidra med sårt tiltrengt genetisk mangfold til svartfotilder-arten.

Elizabeth Ann på ettårsdagen. Foto: U.S. Fish and Wildlife Service, via WikimediaCommons

Kilder:
Fritts, R. Science 13. Jan.2022 doi: 10.1126/science.ada0073
https://science.sandiegozoo.org/resources/frozen-zoo%C2%AE

Bannerbilde: Illustrasjonsfoto fra iStock.