Håvard
Publisert: 21. april 2023

I naturen er det flere tilfeller av gener som overføres mellom arter, og vanligst er dette mellom bakterier.En ny studie viser at mellusen (en av de som spiser opp hageplantene dine) har overraskende mange plantegener.

I GMO-debatten skiller man gjerne mellom transgene organismer, organismer som har fått satt inn gener fra andre arter, og cisgene organismer hvor man endrer DNA innen en art. Men i naturen vokser transgene bakterier og planter side om side. Nå har to franske forskere vist at også dyr kan være transgene – helt naturlig.

Clément Gilbert og Florian Maumus fra Université Paris-Saclay studerte skadedyret mellus som mange kjenner igjen fra egen hage. Mellusen, eller hvitfly, er et skadedyr som spiser forskjellige planter som agurk, tomat og en rekke blomster. I forskningsprosjektet fant de to forskerne at mellusen hadde tatt opp 49 ulike plantegener i 24 ulike hendelser.

Forskerne mener at mellusen har tatt opp plantegenene som følge av infeksjon med virus eller hoppende gener mens de har spist plantemateriale. Videre mener forskerne at plantegenene som mellusen har tatt opp, kan bidra til å sette andre planters forsvarsmekanismer ut av spill og at dette har bidratt til at mellusen er en så altetende planteeter. Mellusen oppnår dermed to ting på en gang; den får seg et godt måltid, men også plantegener som den senere kan bruke mot plantene selv.

Bildet viser mellusen.
Foto: iStock
Kilde: Gilbert (2022) Genome Biol. Evol, https://doi. org/10.1093/gbe/evac141