Arendalsuka 2023: DNA løser gamle krimsaker – skal politiet få lete i din slekt?

17. august 2023

Sted: Vitensenteret – Arendal

Tidspunkt: Kl. 15.30 til 16.30

Politiet leter i dag med mikroskop og DNA-sekvenseringsmaskiner for å finne frem til ukjente gjerningspersoner i flere av landets uløste drapssaker. Nå har politiet prøvd ut nye verktøy som søk i internasjonale slektskapsdatabaser i kombinasjon med slektsforskning. Dette pilotprosjektet førte til at Oslo-politiet etter over 20 år fikk løst drapet på språkforsker Knut Kristiansen og politiet arbeider med flere andre uløste saker.

Kripos og Jørn Lier Horst vil gi et innblikk i hvordan nye metoder gir politiet mulighet til å finne frem til ukjente mistenkte og kanskje også finne identiteten til ukjente døde. Bioteknologirådet inviterer til politikerdebatt hvor vi vil diskutere: Bør politiet ta i bruk de nye DNA-metodene når pilotprosjektet er ferdig? Hvilke begrensninger skal det være for politiets bruk? Synes du at politiet skal få lete i din slekt?

Program: 

Velkommen med Marianne Aasen, leder av Bioteknologirådet og Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.

Del 1: Saker løst med nye DNA-metoder
Leif Morten Eide, politiadvokat Kripos, Ane Elida Fonneløp, forsker ved seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved Oslo Universitets sykehus og Monica Strand, avdelingsdirektør i Arkivverket og slektsforsker. Ordstyrer: Anne Marit Ryen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Del 2: Personvern og nytte
Jørn Lier Horst, tidligere etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt og forfatter,
Kathrine Rogstad, leder for personvernseksjonen i Kripos og Camilla Nervik, seksjonsleder Datatilsynet. Ordstyrer: Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet.

Del 3: Skal politiet få lete i din slekt?
Andreas Sjalg Unneland, Stortingsrepresentant i Justiskomiteen (SV), Odd Harald Hovland, Stortingsrepresentant i Justiskomiteen (AP), Simen Velle, leder i FpU. Ordstyrer: Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet.

Påmelding her.
Sted: Vitensenteret Arendal
Møtet strømmes her.