Åpent møte om CRISPRsalmon: Bør vi genredigere oppdrettslaksen?

Sted: Handelshøyskolen BI – Bergen

Tidspunkt: 17-18.15

Er det sosialt og moralsk akseptabelt å ta i bruk genredigering i laks? Under hvilke forutsetninger bør vi velge denne teknologien? Dette er sentrale spørsmål i forskningsprosjektet CRISPRsalmon. Prosjektet er ledet av NTNU, med GenØK, Bioteknologirådet og Havforskningsinstituttet som partnere.

På dette møtet skal vi høre om hva som finnes av forskning på genredigering av laks i Norge i dag, og diskutere i hvilken grad denne teknologien kan bidra til å løse fiskeoppdrettsnæringens utfordringer.

Sted: Handelshøyskolen BI, Kong Chr. Frederiks gate 5, 5006  Bergen
Arrangører
: CRISPRsalmon-prosjektet, NTNU, GenØk, Bioteknologirådet, Havforskningsinstituttet. NCE Seafood Innovation og UiB er medarrangører på møtet.

Gratis og åpent for alle.
Enkel matservering fra 16.30.
Møtet strømmes: Lenke her

Program

16.30 Enkel matservering

17.00 Velkommen /m. ordstyrer Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

17.03 CRISPRsalmon-prosjektet 
Anne Ingeborg Myhr, direktør GenØK

17.15 Genredigering av laks: Hvor står forskningen nå?
Anna Wargelius, forskningssjef, Havforskningsinstituttet
Tone-Kari Knutsdatter Østbye, seniorforsker, NOFIMA

17.40 Panelsamtale
Monica Solberg, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og Havforskningsinstituttet
Sondre Eide, daglig leder, Eide Fjordbruk
Trude H. Nordli, fagsjef miljø og helse, Sjømat Norge

17.55 Spørsmål fra salen

18.05 Avslutning m/Bioteknologirådet

Velkommen!