Debatt under Arendalsuka 2022: Står det GMO-frie Norge for fall?

15. august 2022

Sted: Kulturkammeret – Arendal

Tidspunkt: 17.00-18.00

Krigen i Ukraina viser hvor sårbar den globale matproduksjonen er og mulig råvaremangel kan utfordre norske holdninger til bruk av genmodifisering i matproduksjon. Norge er i dag avhengig av å importere ingredienser til dyrefôr til vårt eget hav- og landbruk, men det meste av den globale produksjonen er genmodifisert og ikke godkjent til bruk i Norge i dag.

Klimaendringer gir også utfordringer for global matvareproduksjon. Det vil kreve sorter tilpasset varmere klima og mer ekstreme værforhold. Med nye genteknologiske metoder er det mulig å utvikle planter og dyr med forbedrede egenskaper raskere. Poteter som er resistente mot tørråte eller hvete som tåler et mer fuktig klima er noen eksempler. FNs mat- og landbruksorganisasjon peker på genredigering som en nøkkelteknologi for en mer bærekraftig og robust matproduksjon.

Hvordan kan vi sikre en bærekraftig, norsk matproduksjon og øke norsk selvforsyning? Hvilke muligheter, men også utfordringer, kan ny genteknologi skape for norsk matproduksjon?

Bioteknologirådet inviterer under årets Arendalsuke til en bred debatt om norsk hav- og landbruk hvor både regjeringspartiene og opposisjonen vil være representert.

Tid: Mandag 15.august kl. 17.00-18.00
Sted: Kulturkammeret, Arendal.
Møtet er gratis, åpent for alle og strømmes her..

Påmelding her.

Du møter:

  • Kristina Hansen, AP, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet
  • André N. Skjelstad, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, SV
  • Ingunn Midtun Godal, direktør i Mattilsynet
  • Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, professor ved Institutt for plantevitenskap, NMBU
  • Ole Frithjof Norheim, leder av Bioteknologirådet

Ordstyrere: Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet og Stine Hufthammer Indrelid, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.