Filmvisning og panelsamtale i samarbeid med BIFF – OF MEDICINE AND MIRACLES

25. oktober 2022

Sted: Kulturhuset – Bergen

Tidspunkt: 20.00

BIFF (Bergen internasjonale filmfestival) viser den kritikerroste dokumentaren OF MEDICINE AND MIRACLES som skildrer immunologen og onkologen Carl Junes langvarige arbeid med å utvikle en kur for kreft. Sentral i filmen er også Emily Whitehead, som ble diagnostisert med dødelig leukemi i en alder av seks år, men ble første barn som ble kreftfri takket være Junes eksperimentelle behandling med CAR-T-immunterapi. Du kan lese mer om filmen i BIFFs program.

Etter visningen av OF MEDICINE AND MIRACLES tirsdag 25. oktober blir det en samtale på Kulturhuset kl. 20:00 (gratis inngang) i samarbeid med Bioteknologirådet.

Om samtalen etter filmen: Når en uprøvd medisin er siste håp

En ny og uprøvd genterapi reddet livet til Emily Whitehead og nye genterapier blir en stadig viktigere del av moderne kreftbehandlingen. Likevel er det bare et fåtall av dagens kreftpasienter som har nytte av slik behandling. Teknologien er revolusjonerende, og fremover vil det komme mange eksperimentelle genterapier mot svært alvorlige sykdommer. Men hvor godt og for hvem de virker er usikkert, og i jakten på kunnskap forsvinner grensene mellom behandling og forskning nesten helt.
Hva er egentlig en genterapi, og hvordan skal pasienter, pårørende og behandlere forholde seg til hverandre og de etiske dilemmaene alvorlig sykdom og eksperimentelle behandlinger medfører? Bør man forsøke alt i jakten på et mirakel, eller kan det være situasjoner der det er bedre å akseptere at livet er over, selv når det ikke har kommet ordentlig i gang?

Deltakere:

Anders Næs, leder i Barnekreftforeningen Vestland
Maria Winter Gunnes, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssjukehus
Helge Alsaker Solheim, sykehusprest og medlem i Klinisk etikk-komité Haukeland universitetssjukehus
Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet

Ordstyrer er Eirik Joakim Tranvåg, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.