Frokostmøte: Surrogati

5. september 2024

Sted: Litteraturhuset, sal Olav H. Hauge - Bergen – BERGEN

Tidspunkt: 08:30 - 09:15

I vår tok partiet Venstre initiativ til å utrede surrogati uten betaling. Tanken er at ved surrogati uten vederlag utsettes ikke surrogatmoren for økonomisk press. Andre partier ønsker å gjøre det mulig å staffe foreldre som benytter seg av surrogati i utlandet. Bioteknologirådet har i vår diskutert etiske problemstillinger ved surrogati.

Seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Håvard Øritsland Eggestøl, kommer til Litteraturhuset for å fortelle om hvordan surrogati foregår og etikken knyttet til surrogati i Norge.