Crispr og genredigering i planter og dyr – 2023

Alt som lever på jorden, fra et gresstrå til elefanter og også oss mennesker, har en oppskrift for hvordan hver enkelt celle vi er satt sammen av skal fungere og hva cellene skal gjøre. Denne oppskriften er DNA-et vårt, og mange av de prosessene som skjer i mennesker, dyr og planter, er like. For eksempel så deler mennesker rundt 50 prosent av vårt DNA med kålhoder. Og rundt 98 prosent har vi til felles med sjimpanser. Denne DNA-oppskriften, som vi skriver med bokstavene A, G, C og T alt etter hvilken base det er snakk om, endres litt hver gang et nytt individ blir til. Men oppskriften kan også bli endret. Med bruk av genredigering.

I denne episoden av Bioteknologirådets podkast Biotekpodden snakker vi om genredigering, og spesielt Crispr; en teknologi som gjør det mulig å gjøre både små og store endringer i alle organismers DNA. Vi skal høre mer om hvordan genredigering kan brukes i planter og dyr, og om den etiske debatten rundt bruken av denne teknologien.

Med i studio er cellebiolog Stine Hufthammer Indrelid og fiskebiolog Håvard Øritsland Eggestøl, begge seniorrådgivere i Bioteknologirådet.

Programleder: Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet