Hvor lenge skal det være lov å forske på befruktede egg? 14-dagersregelen og stamcelleforskning

I dag er det lov å forske på overtallige, befruktede egg i inntil 14 dager etter befruktning i Norge og en rekke andre land. Nå ønsker den internasjonale stamcelleforskerforeningen ISSCR å fjerne 14-dagersgrensen. Hvorfor det? Og hva er de etiske utfordningene ved å forske på stamceller?

Med Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet og Stine Hufthammer Indrelid, molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariat. Programleder: Mette Risa.