Manipulert eller modifisert? Kunstig eller assistert?

Språkforsker Gunnstein Akselberg, kjent fra Linda Eides Språksjov på NRK, besøker Biotekpodden for å snakke om ord vi bruker når vi snakker om bioteknologi og genteknologi. Noen ord har blitt erstattet av mer nøytrale ord, andre ord har kommet til for å beskrive teknologisk utvikling. Hvorfor er det så viktig hvilke ord vi bruker? Medvirkende: Truls Petersen, seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Programleder: Mette Risa, kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet.