Norske gendata til Kina

Mange norske gravide kvinner reiser til våre naboland for fosterdiagnostiske tester for å finne ut mer om fosteret enn man har lov til i Norge. Men én av testene som selges i Danmark sender blodprøvene til analyse i Kina, i strid med europeiske regler for personvern. Det gjør at DNA fra norske kvinner og mulige fremtidige barn ender opp hos et selskap som selv sier de kan utlevere data til kinesiske myndigheter.