Persontilpasset medisin og kreftbehandling

Vi vet stadig mer om hvordan sykdom, biologi og genetikk henger sammen. Det har gjort det mulig å persontilpasse medisinsk behandling for en rekke pasienter. Men hvilke diagnoser og pasienter er dette relevant for i dag, og hvor går veien videre? Med professor Bjørn Tore Gjertsen fra Senter for kreftmarkører (CCBIO) ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssykehus og lege og seniorrådgiver i Bioteknologirådet Eirik Joakim Tranvåg.

Programleder: Mette Risa

 

Illutrasjonsfoto: iStock