Torsdag 9. desember 2021 kl 09:00 – 15:00

Stad: Digitalt på Zoom

Me bed dei som ikkje kan delta på møtet, om å melda frå til sekretariatet så snart som mogleg, slik at me får ei oppdatert deltakarliste.

DagsordenTidsplanSaksnummerSakskart
01/07/2109:00 – 09:05 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Røysteføre
02/07/2109:05 – 09:10 Møteprotokoll for rådsmøtet 29.10.2021
03/07/2109:10 – 09:20 Informasjon frå rådsmedlemmer
04/07/2109:20 – 11:1508/21Mitokondriedonasjon
05/07/2111:15 – 11:4512/21GMO regulering, innspel til genteknologiutvalget
11:45 – 12:15Lunch
06/07/2112:15 – 14:15 17/21Oppfølging av operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologilova
14:15 – 14:25 Pause
07/07/2114:25 – 14:4518/21 Handlingsplan 2022 – 2023
08/07/2114:45 – 14:50 15/21Til orientering, innsend fråsegn: Overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utprøving av GMO legemiddel
09/07/2114:50 – 15:00 Orienteringar frå sekretariatet