Publisert: 23. oktober 2015

SAK 101/08/15      Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 102/08/15      Møteprotokoll for rådsmøtet 8. september 2015

SAK 103/08/15      Nytt fra departementene og rådsmedlemmene

SAK 104/08/15      Genmodifisert sprøytemiddelresistent soya til import, prosessering, mat og fôr

SAK 105/08/15      Sprøytemiddelrestar i mat og fôr frå genmodifiserte plantar

SAK 106/08/15      Bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten: Pressen (Evaluering av bioteknologilovens § 5-8)

SAK 107/08/15      Genterapi (Evaluering av bioteknologilovens kapittel 6)

SAK 108/08/15      Målrettet genmodifisering av kjønnsceller, embryo og befruktede egg i forskning og genterapi

SAK 109/08/15      Kjerneoverføring/Mitokondriedonasjon

SAK 110/08/15      Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

SAK 111/08/15       Søknad om innføring av ny metode ved assistert befruktning

SAK 112/08/15      Orientering

SAK 113/08/15      Eventuelt

 

Mediekontakt: Kommunikasjonssjef Hallvard Kvale, på mobil 976 900 76 eller e-post hk[at]bioteknologiradet.no.

Bioteknologirådet behandler som regel sakene på minst to møter før det fattes vedtak. Det er derfor ikke ventet at rådet vil gjøre vedtak i alle sakene.